Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Anatomia Zobacz
Biochemia Zobacz
Biofizyka Zobacz
Biologia i mikrobiologia Zobacz
Choroby wewnętrzne Zobacz
Dydaktyka Zobacz
Farmakologia Zobacz
Fizjologia Zobacz
Higiena i epidemiologia Zobacz
Intensywna terapia Zobacz
Kwalifikowana pierwsza pomoc Zobacz
Medycyna katastrof Zobacz
Medycyna ratunkowa Zobacz
Medycyna sądowa Zobacz
Medyczne czynności ratunkowe Zobacz
Metodologia badań Zobacz
Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy Zobacz
Neurologia Zobacz
Patofizjologia Zobacz
Pediatria Zobacz
Pierwsza pomoc Zobacz
Podstawy chirurgii Zobacz
Położnictwo i ginekologia Zobacz
Propedeutyka prawa Zobacz
Psychiatria Zobacz
Psychologia Zobacz
Socjologia Zobacz
Toksykologia Zobacz
Traumatologia narządów ruchu Zobacz
Zdrowie publiczne Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/